Nhập Kho 1.300 Bao đá Chẻ Vàng

Nhập kho 1.300 bao đá chẻ vàng

Kho đá nhà phân phối khu vực phía nam công ty TNHH Tăng Bình Dương vừa hoàn tất nhập kho 1.300 bao đá chẻ màu vàng. Đây là đợt nhập hàng theo định kỳ để phục vụ cho khách hàng…

Read More